Toczenie, frezowane oraz szlifowanie, obrbka cieplna czy konstrukcje stalowe, napawanie i napylanie - O firmie

www.wamech.stalprodukt.pl | Napisz do nas | Mapa serwisu

Toczenie, frezowane oraz szlifowanie, obróbka cieplna czy konstrukcje stalowe, napawanie i napylanie

Nasz zak?d zwi?any jest z STALPRODUKT S.A. - producentem kszta?ownik??imno gi?ch oraz blach elektrotechnicznych. Od roku 1970 zajmujemy si?rodukcj?cz?i zamiennych urz?ze??osprz? technologicznego na potrzeby wydzia?w produkcyjnych. Nie s?nam te?obce konstrukcje stalowe.

W roku 1998 stali?y si?amodzieln?sp?? zarejestrowan?pod nazw?STALPRODUKT WAMECH Sp. z o.o. Kapita?zak?dowy 1 200 000 z? W chwili obecnej zatrudniamy 120 os??Nasz?za?g?tanowi?pracownicy z wieloletnim do?iadczeniem w obróbka metali, perfekcyjnie znaj?y procesy technologiczne, takie jak na przyk?d toczenie. S?oni wyposa?ni w nowoczesne maszyny i urz?zenia pozwalaj?e maksymalnie wykorzysta?ch mo?iwo?i. Naszym naczelnym zadaniem jest spe?ianie oczekiwa??ienta. Z zaanga?waniem wykonujemy pomiary twardo?i, szlifowanie, hartowanie, palenie plazm? i wiele innych specjalistycznych us?g. Swoim Klientom s??my du?m do?iadczeniem w sprawach konstrukcyjnych, doboru w??iwych materia?w, obróbka skrawaniem. W zakres naszych mo?iwo?i wchodzi tak? obróbka cieplna. Obecnie opr??produkcji cz?i na potrzeby STALPRODUKT S.A. nawi?ali?y wsp??ac? wieloma zak?dami na terenie ca?go kraju reprezentuj?ymi r?? bran? przemys?we. S?w???ich: drukarnie, zak?dy spo?wcze, ceramiki budowlanej i ozdobnej, przedsi?orstwa budowlane, zak?dy odlewnicze i tworzyw sztucznych, producenci opakowa??az wiele innych firm. W ramach obróbka skrawaniem wykonujemy mi?y innymi frezowanie. Z du? trosk?podchodzimy r??e?do indywidualnych Klient??kt?? pomagamy rozwi?a?urtuj?e ich potrzeby. Wszystkich naszych sta?ch Klient??apraszamy do dalszej wsp??acy, a zainteresowanych zakresem naszej oferty do nawi?ania kontaktu. Niezale?ie od tego, jaki rodzaj us?g wykonujemy, czy jest to ?usarstwo, remonty maszyn, czy obróbka (np. napawanie i napylanie), zawsze staramy si? najwy?z?jako? us?g.


Zaloguj


O firmie


Nasz zakład związany jest z STALPRODUKT S.A. producentem kształtowników zimno giętych oraz blach elektrotechnicznych. Od roku 1970 zajmujemy się produkcją części zamiennych urządzeń i osprzętu technologicznego na potrzeby wydziałów produkcyjnych.

W roku 1998 staliśmy się samodzielną spółką zarejestrowaną pod nazwą STALPRODUKT WAMECH Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 1 200 000 zł. W chwili obecnej zatrudniamy 120 osób. Naszą załogę stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w obróbce metali, perfekcyjnie znający procesy technologiczne wyposażeni w nowoczesne maszyny i urządzenia pozwalające maksymalnie wykorzystać ich możliwości. Naszym naczelnym zadaniem jest spełnianie oczekiwań Klienta dlatego też służymy swoim doświadczeniem w sprawach konstrukcyjnych, doboru właściwych materiałów, obróbki skrawaniem oraz cieplno-chemicznej. Obecnie oprócz produkcji części na potrzeby STALPRODUKT S.A. nawiązaliśmy współpracę z wieloma zakładami na terenie całego kraju reprezentującymi różne branże przemysłowe. Są wśród nich: drukarnie, zakłady spożywcze, ceramiki budowlanej i ozdobnej przedsiębiorstwa budowlane, zakłady odlewnicze i tworzyw sztucznych, producenci opakowań oraz wiele innych firm. Z dużą troską podchodzimy również do indywidualnych Klientów, którym pomagamy rozwiązać nurtujące ich potrzeby. Wszystkich naszych stałych Klientów zapraszamy do dalszej współpracy, a zainteresowanych zakresem naszej oferty do nawiązania kontaktu.
NIP 868-15-28-389
REGON 850513260
KRS 0000027930
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1 200 000 PLN.


Powered by CMSimple