Inne usługi

Inne usługi

W ramach naszej działalności wykonujemy również inne usługi:

– wypalanie kształtowe na wypalarkach sterowanych numerycznie palnikami acetylenowym

  lub plazmowym. Max. gabaryty 2000x3000mm; Max. grubość blachy dla stali 

  konstrukcyjnych 180mm;

– ostrzenie narzędzi, pił, frezów. Max średnica dla pił i frezów tarczowych wynosi 850mm;

– pras oraz nożyc gilotynowych;

– napawanie elementów obrotowych z zastosowaniem drutów firmy Castolin Max. średnica 

  D900mm, długość 3000mm;

– regeneracja otworów w korpusach metodą napawania;

– regeneracja kół suwnic poprzez napawanie , uprawnienia do prowadzenia tego typu prac  

  wydane przez UDT decyzja nr UD-12-101-N/1-17 z dn. 02 października 2017.

  Max średnica kół wynosi D800mm.;

– napylanie elementów metodą RotoTec proszkami do natrysku „na zimno” elementów o

  wymiarach Ø900x3000mm;