Kontakt

Skontaktuj się z nami

SEKRETARIAT
tel 014 615 16 91
fax 014 615 16 96

KIEROWNIK ds. HANDLOWYCH I MARKETINGU
tel: 014 615 16 90
mob:  604 252 847
e-mail: kazimierz.scislo@stalprodukt.pl

KIEROWNIK PRZYGOTOWANIA I ROZLICZENIA PRODUKCJI
tel: 014 615 16 93
mob:  608 758 334
e-mail: bogdan.lesny@stalprodukt.pl

STALPRODUKT WAMECH sp.z o.o.
32-700 Bochnia
ul. Wygoda 69

NIP 868-15-28-389

REGON 850513260
KRS 0000027930
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1 200 000 PLN.

Zapytanie ofertowe